Historie firmy

  • Původní firma PISKAČ - Truhlářství byla založena již v roce 1930 panem Josefem Piskačem nejstarším.

Současní majitelé:

  • Syn zakladatele Josef Piskač st., vyučený truhlář a následně absolvent průmyslové školy ve Volyni, autorizovaný mistr oboru umělecká řemesla se specializací umělecký truhlář.
  • Syn pokračovatele Josef Piskač ml., vyučený umělecký truhlář a následně absolvent průmyslové školy na Žižkově.
  • V roce 2005 byla firma organizačně změněna na společnost s ručením omezeným.
  • Již několik učedníků opustilo bránu této firmy. Firma zaměstnává truhláře, kteří u nás pracují víc jak 10let.
  • V roce 2002 až 2005 byla dokončena přístavba další dílny.
  •  V letech 2021-2023 se transformovala firma z vyrobní na dodavatelskou a aktuálně zaštítuje projekty v 5ti zemích. 

Pohled na sídlo firmy v roce 1935 - napravo v pozadí je vidět část ruční dílny. 

Zakladatel firmy Josef Piskač po složení mistrovských zkoušek - prostřední řada, třetí zleva. 

Výrobky účastníků pro praktickou část mistrovských zkoušek. Pan Josef Piskač zhotovil kulatý stolek vpravo vpředu (pro zkoušky na mistra nábytkového truhlářství) a špaletové okno vlevo v pozadí (pro zkoušky na mistra stavebního truhlářství). 

V roce 1937 dodala firma Piskač zařízení obecní školy , veškerá okna , dveře a zabudované
nábytkové zařízení .